pekařství a cukrářství Benerspekařství a cukrářství Beners

Listové zavitky
Listové zavitky

Rakvičky
Rakvičky

Kynuté knedlíky s ovocnou náplní
Kynuté knedlíky s ovocnou náplní

Účetní firma

Na stránkách usilovně pracujeme, omluvte případné chyby.

Zpracováváním účetní a daňové agendy se zabýváme od roku 1993.

V současné době zpracováváme účetnictví více než 30-ti stálým klientům.

Pro vedení účetnictví, personalistiky, mezd, právní agendy, daňové evidence všem našim klientům máme k dispozici vlastní software.

Činnost provádíme v našich kancelářských prostorech, které je součástí objektu potravin a cukrářské výrobny. Po dohodě s klienty můžeme provádět tyto práce i přímo v sídle jejich firmy.

Zpracování účetních a daňových dokladů provádíme klientům po dohodě měsíčně, čtvrtletně, popř. ročně, včetně výpočtu daně z příjmu fyzických (právnických) osob, vyplnění daňového přiznání a příloh, které jsou povinnou součástí daňového přiznání. Fyzickým osobám také vyplnění přehledů k důchodovému a zdravotnímu pojištění.

Našim klientům nabízíme tyto služby:

 • zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví)
 • zpracování podvojného účetnictví
 • personalistika, osobní a mzdová agenda
 • zpracování měsíčních mezd pro malé organizace, včetně výpočtu ročního vyúčtování daně, evidence a vyřizování nemocenských dávek s OSSZ, vedení mzdových listů a podkladů pro mzdovou evidenci
 • zastupování a jednání na úřadech – živnostenský úřad, finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny apod.
 • zastupování při daňové kontrole
 • zpracování podkladů a vyplnění formulářů pro vyřízení úvěrů
 • právní poradenství související s běžnou podnikatelskou činností
 • účetní poradenství
 • daňové poradenství
 • poradenství v oblasti optimalizace hospodaření firmy
 • plátcům DPH nabízíme zpracování dokladů pro výpočet DPH, vyplnění daňového přiznání k DPH, evidenci záznamní povinnosti, výpočet DPH formou VAP apod.
 • účetním jednotkám, které jsou od roku 2005 povinny účtovat v soustavě podvojného účetnictví zaručujeme plynulý přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • firmám, které dosud nejsou plátci DPH, avšak z důvodu novelizace zákona o dani z přidané hodnoty budou povinni stát se plátci, nabízíme také plynulý přechod z neplátce na plátce DPH
 • evidenci a vyplnění daňového přiznání k silniční dani
 • vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí, daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie nastaly i v podnikatelské sféře a v právních předpisech rozsáhlé změny, na které je naše firma připravena.

Krédem naší firmy je spolehlivost, kvalita a spokojenost našich klientů. Zárukou pak dlouholetá činnost a zkušenosti prověřené při daňových kontrolách.